Vår vision

är att stärka kulturens roll men även bidra till att stimulera samhällsdebatten.
Vi tror scenkonsten kan vara med och skapa en agenda för det nya Sverige.

ett Sverige – som brusar av nya röster som vill göra sig hörda,
ett Sverige – som genomkorsas av nya klassklyftor,
ett Sverige – där kulturlivet inte alltid levs i salongerna utan i källare och garage,
ett Sverige – där kulturen inte bara hörs och syns i städerna utan även på de mindre orterna.