Välkommen till Nordmalings Musik & Teaterförening!


Nordmalings Musik & Teaterförening är en del av folkrörelsen
Riksteatern. Den ideellt arbetande föreningen startade 1986 och
har till uppgift att ge invånarna i Nordmalings kommun ett så rikt
utbud av musik och teater som möjligt på olika platser i
kommunen.

Detta gör vi genom att fungera som arrangör för Riksteaterns
men även Västerbottensteaterns, NorrlandsOperans och de små
fristående musik- och teatergruppernas turnerande
föreställningar. Nordmalings kommun stödjer verksamheten med
ett årligt anslag vilket också är en förutsättning för vår
verksamhet.

April

Sällskapsrummet

Datum: 2019-04-12

Tid: 19:00

Plats: Nordmaling, Oasen

Maj

Nationalparken

Datum: 2019-05-17

Tid: 19:00

Plats: Nordmaling, Oasen